ScrapGuru

Przegląd regulacji prawnych dotyczących web scrapingu.

Zgodność z Prawem

Web scraping może napotkać trudności prawne związane z ochroną danych osobowych i prawami autorskimi.

RODO a Scraping

W Europie działania związane z web scrapingiem powinny być zgodne z RODO, szczególnie przy przetwarzaniu danych osobowych.

Porady Prawne

Zaleca się konsultację z prawnikiem specjalizującym się w prawie internetowym przed rozpoczęciem projektu scrapingu.

Wybrane Zagadnienia

Ważne jest zapoznanie się z warunkami korzystania z serwisów internetowych, a także z prawem dotyczącym praw autorskich.

Kacper Nowak
Kacper Nowak jest uznanym ekspertem w dziedzinie web scrapingu. Od ponad dekady zajmuje się pozyskiwaniem danych z internetu dla potrzeb analiz biznesowych i badawczych. Jego pasją jest również dzielenie się wiedzą na temat technik i narzędzi do automatyzacji przetwarzania zawartości stron internetowych.
Kacper Nowak jest uznanym ekspertem w dziedzinie web scrapingu. Od ponad dekady zajmuje się pozyskiwaniem danych z internetu dla potrzeb analiz biznesowych i badawczych. Jego pasją jest również dzielenie się wiedzą na temat technik i narzędzi do automatyzacji przetwarzania zawartości stron internetowych.

Featured Post